Clara Ventura - Psicolog´┐Ża

Inicio > Artículos > Artículo completo

 

A la recerca de l'ordre natural.

El passat dijous, día 6 de març a les 18.30 h. es varen dur a terme les segones jornades introductòries a a Pedagogia Sistèmica, dins el marc del col·legi Nostra Senyora de la Consolació de Palma.

 

Aquestes jornades varen ser coordinades pel Director General d'Innovació i Formació del Professorat, José Serra Colomar, la germana superiora i directora del col·legi, la videpresidenta del Centre Universitari UDEC a Mèxic i del Centre Educatiu CUDEC - Angélica Olivera - i la llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació i Doctora en Psicologia Clinica - María Clara Ventura.

Aquestes dues darreres s'encarregaren d'explicar en què consisteix la Pedagogia Sistèmica i quins són els seus objectius primorials.

 

La Pedagogia Sistèmica ha redescobert, en el seu sentit profund,les necessitats i implicacions que té l'ésser humà de pertinença i de referència, de les quals parlava l'antropòleg Maslow. Tot infant pertany a un sistema dins el grup familiar primari i això fa que participi en una consciència grupal particular, que avança i engloba no sols l'aquí i ara evolutiu de l'infant, sinó tot el que ha passat en passades generacions. Tot fluxe emocional porta actituds, generades per les implicacions profundes i lleialtats que anomenam sistèmiques.

 

Aixó porta que, tot i que aquestes actituds es localitzan sobre un individu en concret, pertanyin al sistema familiar, social, religiós, etc, en què es mou.

Les solucions sistèmiques de la Pedagogia Sistèmica són les que enfatitzen en les formes correctes de trobar l'ordre natural, que allibera de les tensions al sistema. I aixó té a veure amb veure lo que en veritat és o va ser, en acceptar-lo tal com és o va ser i a reconciliar-lo amb tot allò a què pertany. D'aquesta manera la vida avança sense tensions.

 

S´ha de trobar aquest equilibri en els espais educatius mitjançant l'ordre, i per això es fa evident l'ajuda dels pares. Desgossant per parts l'aplicació de la perspectiva sistèmica en l'àmbit educatiu vendria a ser una cosa com: la importància de l'ordre; el pes de les cultures i de les consciències; les interaccionis dins del sistema i entre els sistemes i el valor de la inclusió.

Així dons, la Pedagogía Sistèmica és la capacitat de captar els contextes i els ordres o desordres implícits en tots els nivells i espais.

 

Miércoles, 12 de marzo de 2008. Ultima Hora.